Αναστασία Πεχλιβανίδου - Λιακατά

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Αρχ/κών Συνθέσεων