Ο φανταστικός χώρος στον Δημιουργικό λόγο των Παραμυθιών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.07.2015
Ερευνητής: 
Δάφνη Σουλογιάννη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ερασμία - Λουίζα Σταυροπούλου
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Αγάθος
Δημήτριος Χαρίτος