Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ

Επιτόπια καλλιτεχνική έρευνα και δημόσιος χώρος

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4108
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.00-18.15, (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ400Α)

Το μάθημα εξετάζει τον δημόσιο χώρο μέσω σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών που βασίζονται στην επιτόπια έρευνα, παράλληλα με αναφορές σε εικαστικά έργα με αρχειακή λογική.

 

Οι σπουδαστές/τριες θα μελετήσουν έναν δεδομένο δημόσιο χώρο με ελεύθερη ερευνητική προσέγγιση (φωτογραφίες, ημερολογιακές αναφορές, σκίτσα, σημειώσεις, συλλογές αντικειμένων, βίντεο, ηχογραφήσεις, κ.α.) για να συγκεντρώσουν σε ένα αρχείο τα τεκμήρια και τα δεδομένα της έρευνάς τους.

 

Μοναδική απαραίτητη διαδικασία της έρευνας είναι οι συνεντεύξεις. Με την παρουσία, την φωνή και την κατάθεση διαφορετικών προσώπων επιχειρούμε μία εναλλακτική κατανόηση και ανακατασκευή του δοθέντος χώρου, όχι μόνο μέσω των τεκμηρίων με φυσική μορφή, αλλά και μέσω του βλέμματος και της φωνής άλλων. Τελικό στάδιο του μαθήματος είναι το σχέδιο μίας πρότασης για την παρουσίαση κάθε προσωπικού αρχείου μέσα στον ίδιο τον χώρο που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς τους. Η επιλογή του πλαισίου παρουσίασης θα είναι ελεύθερη και οι σπουδαστές/τριες θα επιλέξουν μεταξύ εκθέσεων, εγκαταστάσεων, δράσεων, διαδραστικών περιπάτων και άλλων.

 

Διδάσκοντες