Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ

Εργασίες

Σεπτέμβριος 2018

Σπουδαστές: Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια
Σύμβουλοι: Ανδρέας Καλακαλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Βασίλης Μιχάλαινας, Θάνος Μπασδάνης
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια
Σύμβουλοι: Ανδρέας Καλακαλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Παναγιώτης Νιάρχος
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια
Σύμβουλοι: Ανδρέας Καλακαλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Νίκος Χαραλάμπους
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια
Σύμβουλοι: Ανδρέας Καλακαλάς, ΕΔΙΠ

Μάρτιος 2013

Σπουδαστές: Αυλητή Μαρία,Γιαννέλος Δημήτρης,Ζερβός Θάνος,Μαγούλα Αικατερίνη,Συμιακάκης Εμμανουήλ,Χατζάκης Χρήστος
Επιβλέποντες: Περικλής Γουλάκος