Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ

Επιτόπια καλλιτεχνική έρευνα και δημόσιος χώρος: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4108
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.00-18.15, (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ400Α)