Πρόσκληση παροχής επικουρικού έργου 2019-2020 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.1.2020

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα και στα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, καλούνται να υποβάλουν από τη Δευτέρα 03/02/2020 έως και τη Δευτέρα 10/02/2019 τη συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται: