Σταμάτης Παναγιώτου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3941
Fax Εσωτ.
  • 210 772 4162
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)