Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18.2.2019

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα και στα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, καλούνται να υποβάλουν από την Τετάρτη 20/02/2019 έως και την Τετάρτη 27/02/2019 την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται: