Μάθημα Δευτέρας 26 / 11 / 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.11.2018

Ακρόαση, χώρος

και

καθημερινή ζωή

 

Ν ί κ ο ς   Μ π ο υ μ π ά ρ η ς

 

 

Δ ε υ τ έ ρ α  26 / 11 / 2018, 16:30

Αμφιθ. των Χώρων, κτ. Τοσίτσα, 4ος όροφος

 

H ακρόαση αποτελεί προνομιακό πεδίο για την κατανόηση της συνεξέλιξης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Οι τρόποι που ακούμε συμβάλλουν στην καθημερινή παραγωγή των ίδιων των ήχων ως δράσεων που προκύπτουν από τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους συσχετιζόμαστε χωρικά με τα γεγονότα στην καθημερινή ζωή.

 

Ο Νίκος Μπουμπάρης ασχολείται ερευνητικά και δημιουργικά με τον ήχο και τα μέσα στην καθημερινή ζωή. Έχει  παρουσιάσει περιπατητικά ακουστικά έργα, συνθέσεις ηχοτοπίου και εγκαταστάσεις σε αίθουσες τέχνης, μουσεία, πολιτιστικές εκθέσεις και εικαστικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. Στις δημοσιεύσεις του αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην ακουστική εμπειρία και τα ηχητικά περιβάλλοντα, τα περιπατητικά έργα και την αστική εμπειρία, τον σχεδιασμό ήχου και την πολιτιστική παραγωγή. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (https://aegean.academia.edu/NikosBubaris)

 

 

υπεύθυνη καθηγήτρια  Νίνα Παππά

Συνημμένα Αρχεία: