Συλλογική μνήμη και ταυτότητα ενός τόπου. Διερεύνηση προτύπων ανάγνωσης, βίωσης και ανάδειξης μνημονικών τόπων. Το παράδειγμα της Μακρονήσου και των νησιών – τόπων εξορίας του Αιγαίου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Ερευνητής: 
Ιωάννα Παπαζάνη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: