Τοπική Ανάπτυξη: Ένα πρότυπο ανθεκτικότητας και ευελιξίας μπροστά στην παγκοσμιοποίηση. Οικισμοί και Πόλεις Νότια του Ηρακλείου Κρήτης.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.01.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Ερευνητής: 
Ειρήνη Σφακιανάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: