Λουδοβίκος Βασενχόβεν

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ (1961)

Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομία - Χωροταξία