Υδροκίνηση και ανεμοκίνηση στην προβιομηχανική Αττική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.12.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.06.2016
Ερευνητής: 
Όλγα Λεκού
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: