Αρχαιότητες σε αστικό περιβάλλον. Προστασία και ανάδειξη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.06.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Παναγιώτα Στεργίου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: