Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων και διαδικασία αξιολόγησης

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Κάθε χρόνο η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ προκηρύσσει εικοσιοκτώ (28) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ), οι οποίε