Ζητούμενα Εξεταστικής Φεβρουαρίου, Special Topics Painting (4108) Semester project

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.1.2018

5ο εξ:  (4108)

Για τις εξετάσεις έχετε να κάνετε μία παρουσίαση της εργασίας σας και να παραδώσετε τα εξής:

  • Παρουσίαση της εργασίας σας και ένα εκτυπωμένο τεύχος ή ένα pdf
  • 1 σελίδα (min) στην οποία αναφέρονται ο στόχος σας και ποια πρακτική εφαρμόσατε για να τον υποστηρίξετε
  • 4-5 σελίδες με τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήσατε (φωτογραφίες- σημειώσεις)
  • Σημειώσεις, xάρτες, xάρτες σκέψης (mind maps), εικόνες- collages
  •  Έρευνα και πηγές: βιβλία, sites με πληροφορίες για ότι αναζητήσατε
  • Φωτογραφίες ή και βίντεο που θα τεκμηριώνουν όποια δράση οργανώσατε
  • Απομαγνητοφωνημένα και ηχητικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις σας, αν υπάρχουν

 

Special Topics Painting (4108) Semester project:
For the exams you will prepare a presentation of your work

You will present a portfolio in digital and physical form(if possible) with all your work.

Your portfolio should have:

• (obligatory) A 300 words statement with your goal
 What are the main issues of your idea? Support your choice.
• All steps of the procedure you have followed. What practices did you use? Did you take interviews to ask opinions about the needs of the area? What did you read?
digital images with the result of you work in a realistic form
• Sources: artists-designers-work or any other documents, indicate your sources: books, sites