Μάθημα αναπλήρωσης 5ου Εξαμήνου, 21/12/2016, Δ.Ο. Νίνας Παππά

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19.12.2016

Την Τετάρτη21/12, στις 15:00-18:00, 

θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης στα Ειδικά Θέματα Ζωγραφικής του 5ου Εξαμήνου.

 

Εκ της Διδακτικής Ομάδας Νίνας Παππά