ΟΜΆΔΑ Ν.ΠΑΠΠΑ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.12.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ Ν.ΠΑΠΠΑ

Την  Τετάρτη 21/12, 3.30 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος.