Ζητούμενα Μαθήματος

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 02.11.2016

ΕΙΔ. ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ ΕΞΑΜ.

ΟΜΑΔΑ Ν. ΠΑΠΠΑ

 

Για την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, θα παρουσιάσετε φάκελο με τα εξής:

 

·        5 ασκήσεις χρώματος Α4 με τη γενική άποψη του καθορισμένου χώρου από 5 διαφορετικές πλευρές που έχουμε πρόσβαση στο χώρο (η μία είναι από όροφο πάνω από το χώρο)

·        5 ασκήσεις χρώματος Α4 με τη γενική άποψη του καθορισμένου χώρου από 5 διαφορετικές πλευρές με την εικόνα του κήπου/επέμβασής σας που οραματίζεστε.

·        4 ασκήσεις χρώματος Α4 με τον κήπο/επέμβασή σας, όπως φαίνεται από έναν παρατηρητή που βρίσκεται μέσα στον καθορισμένο χώρο και κοιτάζει προς 4 διαφορετικές κατευθύνσεις.

 

o   Φωτογραφίες, ή όποια σημείωση θέλετε με την έρευνά σας στο διαδίκτυο σχετικά με οτιδήποτε σας απασχόλησε για την επιλογή του θέματος. Οι σημειώσεις μπορεί να είναι απλή αντιγραφή από το διαδίκτυο και μπορεί να είναι εκτυπωμένες. Απαραίτητη η αναφορά των πηγών σας.

o   Φωτογραφίες με την πορεία του φωτός σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

o   Απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις σας.

 

·        Σημειώσεις με περιγραφή και (300 λέξεις το μέγιστο)

o   υποστήριξη της επέμβασή σας και το είδος των φυτών που επιλέγετε

o   επισήμανση επιρροής των ατόμων που ερωτήθηκαν κατά τη συνέντευξη ως προς τις ανάγκες που ανέφεραν.

o   λύσεις φροντίδας μετά από βανδαλισμό ή εγκατάλειψης

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

·       Φύτευση

 

  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Πώς και τι θα τοποθετηθεί εκεί ώστε να συμφωνεί με όσους "ζουν" στο χώρο, συμπεριλάβετε και τους εαυτούς σα

1.     Πόσο συχνά περνάς από τη νησίδα;

2.     Τι περιλαμβάνεται εκεί, θυμάσαι; Περιγραφή

3.     Τι θα ήθελε να περιλαμβάνεται εκεί

4.     Αποψη για ύπαρξη φύτευσης, τι θα ήθελε να περιλαμβάνεται;