Προσωρινή εργασία και κατοικία στην εποχή του brain drain

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2018
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνα Δούκα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: