Αφήγηση και τομή: Η ανατροπή της συνέχειας και η αλλαγή του παραδείγματος στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του δημόσιου κτηρίου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Σωτηρία Ινετζή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: