Αφροδίτη: από το θραύσμα μιας ουτοπίας στην ανοικοδόμηση ενός έθνους

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Νίκη Κογκέλλη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: