Το νεώτερο ακίνητο μνημείο στην Αθήνα μετά το 1974: προς μια μεθοδολογία προσέγγισης του διατηρητέου κτίσματος σε σύγχρονα αστικά πλαίσια

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.10.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.04.2019
Ερευνητής: 
Χρήστος - Γεώργιος Κρητικός
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Θωμάς Μαλούτας