Περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές αστικής ανασυγκρότησης. Νέα εργαλεία σχεδιασμού στη Μητροπολιτική Αθήνα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.11.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
02.03.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Ντάφα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου