Ιωάννης Πολύζος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • +302107723591
Fax Εσωτ.
  • +302107723592
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1970: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα από την Ειδική Σχολή Αρχιτεκτονικής των Παρισίων (ESA).
  • 1971-72: Δίπλωμα Πολεοδόμου από το Ινστιτούτο Πολεοδομίας Paris-Dauphine και το Πανεπιστήμιο Paris-Vincennes.
  • 1978: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Διεπιστημονικό Κέντρο Αστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Toulouse - le Mirail.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομική ανάλυση & σχεδιασμός με έμφαση στη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού αστικού χώρου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο