Το χορηγικό μνημείο του Νικία και οι λίθοι του στην υστερορωμαϊκή πύλη της Ακροπόλεως

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.07.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.04.2016
Ερευνητής: 
Δημήτριος Μπάρτζης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Λώλος