Η γλυπτική στον δημόσιο χώρο και η συμβολή της στη φυσιογνωμία της πόλης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.12.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
27.01.2016
Ερευνητής: 
Σοφία Καραγιάννη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μάρκος Γεωργιλάκης