Η περιγραφή του εφαρμοσμένου έργου: λόγος και πρακτική στον 20ο αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.09.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.10.2015
Ερευνητής: 
Ιόλη Ζαβιτσάνου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: