Η θεατρική ερμηνεία και το χωρικό συγκείμενο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.04.2019
Ερευνητής: 
Ντέιβιντ Νεγρίν
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Λεοντάρης