Η πολυγλωσσία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ως τοπολογικός ελιγμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.11.2015
Ερευνητής: 
Μαύρα Λάζαρη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Πέτρος Στεφανέας