Η ναοδομία του δεσποτάτου της Ηπείρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.01.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2016
Ερευνητής: 
Χρυσάνθη Καρπάνου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλκιβιάδης Πρέπης