Διαδρομές στο 'όριο' και 'αδύνατες' γεωγραφίες του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Τιμόκλεια Ψαλλιδάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθηνά Αθανασίου