Η συγκρότηση της πόλης μέσα από την καθημερινή ζωή των γυναικών στην Αθήνα, 1941 – 1949

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Ουρανία Θεοφανίδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Έφη Αβδελά