Αστικοποίηση και μετασχηματισμοί του ελληνικού αστικού χώρου στο περιβάλλον της κρίσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.10.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.01.2015
Ημερομηνία Υποστήριξης: 
07.12.2019
Ερευνητής: 
Εμμανουήλ - Στυλιανός Σκούφογλου
Επιβλέποντες: 
Πέτρος Πετσιμέρης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
Μαρία Τσάμπρα
Philippe Cadène
Eric Denis

Συνεπίβλεψη με Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne