Η μειονότητα του Νομού Ξάνθης - Κοινωνικός αποκλεισμός στο χώρο και δημόσια πολιτική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.07.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2011
Ερευνητής: 
Δήμητρα Φουφρή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αγγελική Μάρκου