Προς μια νέα ανάγνωση του ελληνικού τοπίου: ο Φοίνικας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2020
Ερευνητής: 
Χαρίκλεια Μακεδονοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Τσιαμπάος