Αρχιτεκτονική - Ένδυση - Αντικείμενα: Χωρικοί Συσχετισμοί στον 20ο αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
03.11.2010
Ερευνητής: 
Μυρτώ Ξενάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: