Η δυναμική της δίνης ως αρχιτεκτονική προοπτική: μια μελέτη της δινώδους πτύχωσης μέσα από τη φιλοσοφία του Ζίλ Ντελέζ, τη θεωρία του χάους και την τέχνη του assemblage

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ερευνητής: 
Ευστάθιος - Αλέξανδρος Ζούλιας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: