Δημόσιος Χώρος και Κοινωνικές Οριοθετήσεις: Ο τοίχος ως ένα ιδιότυπο δημόσιο φόρουμ

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.07.2011
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος Αβραμίδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: