Ο Λόγος και ο Κανόνας στο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.01.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Ελένη Λιβάνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Τσιαμπάος