Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης και ο περιβάλλων χώρος του

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.07.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.04.2016
Ερευνητής: 
Γουλιέλμος Ορεστίδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Λώλος