Αρχιτεκτονικές Μεταφορές της Μνήμης: Ταξινομιστική και Μετασχημαστική, Νέκυια

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.06.2004
Ερευνητής: 
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: