Το πολεοδομικό έργο στη σύγχρονη Αθήνα. Επιδιώξεις, δυνατότητες και όρια του πολεοδομικού σχεδιασμού στην πρωτεύουσα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.04.2018
Ερευνητής: 
Βασιλική Κουφοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Παγώνης