Αναπαράσταση και χρόνος: Η εμπειρία του χώρου στο έργο του Προυστ

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.02.2004
Ερευνητής: 
Μαρία Κοπανάρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: