Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων του Μεσοπολέμου και προτάσεις για αναβάθμιση της σεισμικής τους συμπεριφοράς

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Αντωνιάδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χρήστος Ζέρης