Συνθήκες χωρικής αφήγησης. Η κινούμενη εικόνα και η κίνηση διαμέσου των εικόνων. Κινηματογράφος και εκθετική λειτουργία, ως φορείς αφηγηματικής συνοχής.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Θεόδωρος Πολίτης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: