Ο ουτοπικός χώρος στις σύγχρονες εικονογραφικές αφηγήσεις

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.10.2019
Ερευνητής: 
Γεώργιος Παπαγκίκας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: