Η συνεισφορά του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην υγεία και ευεξία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.02.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.06.2019
Ερευνητής: 
Γεωργία Δαββέτα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: