Η έννοια της "εύθραυστης" αρχιτεκτονικής: για μια αναλυτική προσέγγιση στην έννοια της "ατμόσφαιρας"

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.11.2018
Ερευνητής: 
Αικατερίνη Μαστοράκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ειρήνη Σακελλαρίδου