Από την ενετική έπαυλη στο κρητικό λαϊκό σπίτι στην επαρχία Κισάμου Κρήτης - Αρχιτεκτονική Ανάλυση - Επιρροές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.01.2019
Ερευνητής: 
Νεκταρία Λαϊνάκη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: